Studiekeuzebegeleiding bij heroriëntering  

Het proces bestaat doorgaans uit 3 tot 5 gesprekken van telkens ongeveer 60 minuten, gebaseerd op een eigen methodiek ontstaan uit jarenlange ervaring, specifieke opleidingen en kritische bijsturing aan de hand van feedback van studenten. 

Enerzijds gaan we dieper in op jouw waarden & normen, passies, talenten en verwachtingen.

Anderzijds exploreren we het opleidingsaanbod.

Deze twee peilers brengen we samen zodat we én jouw persoonlijkheid én het opleidingsaanbod in kaart brengen.

De gestructureerde aanpak maakt dat we stilstaan bij wat betekenisvol is  in jouw keuzeproces.May your choices reflect your hopes, not your fears

(Nelson Mandela)